Використовуючи літери в а и р к с можна скласти 30 нових слів

Переставляючи задані 6 літер в правильному порядку (в а и р к с) вийшло скласти 30 нових слів-анаграм.

Найцікавіші варіанти
сквира, сиква, крива, рисак

Слова складені з неповторюваних літер "в а и р к с"

6 літер


 • сквира

5 літер


 • касир
 • кваси
 • крива
 • ксива
 • рисак
 • риска
 • сакви
 • сивак
 • сивка
 • сиква

4 літери


 • арик
 • вика
 • вира
 • виск
 • квас
 • риса
 • риск
 • саки

3 літери


 • акр
 • вар
 • вир
 • вис
 • кар
 • кир
 • рак
 • рик
 • рис
 • сак
 • сир

Слова з повторюваних літер "в а и р к с"

 • варварка
 • касирка
 • варвара
 • виварка
 • сикавка
 • вакарка
 • карасик
 • сарака
 • сварка
 • сквирк
 • аварка
 • викрик
 • варвар
 • вакар
 • арара
 • вивар
 • варка
 • аркас
 • вавка
 • вирва
 • вакса
 • скрик
 • краса
 • криси
 • срака
 • сисак
 • свара
 • савка
 • сасик
 • савар