Використовуючи літери в е о к з а т можна скласти 18 нових слів

Переставляючи задані 7 літер в правильному порядку (в е о к з а т) вийшло скласти 18 нових слів-анаграм.

Найцікавіші варіанти
тезко, закот, тезка, квота

Слова складені з неповторюваних літер "в е о к з а т"

5 літер


 • екзот
 • закот
 • квота
 • тезка
 • тезко

4 літери


 • авто
 • азот
 • вето
 • кета
 • тако
 • теза
 • тека

3 літери


 • зав
 • зек
 • зет
 • каз
 • кат
 • ток

Слова з повторюваних літер "в е о к з а т"

 • кавказка
 • кокетка
 • козетка
 • автовоз
 • кокотка
 • оковка
 • октава
 • оотека
 • затакт
 • затока
 • ковток
 • токата
 • атака
 • вавка
 • ватка
 • заказ
 • вакат
 • закат
 • вазка
 • каток
 • кавка
 • коата
 • окова
 • казка
 • октет
 • отава
 • котко
 • тавот
 • какао
 • татко