Використовуючи літери г о х а м д можна скласти 17 нових слів

Переставляючи задані 6 літер в правильному порядку (г о х а м д) вийшло скласти 17 нових слів-анаграм.

Найцікавіші варіанти
догма, маго, хома, доха

Слова складені з неповторюваних літер "г о х а м д"

5 літер


 • догма

4 літери


 • дома
 • доха
 • маго
 • мода
 • омах
 • хома

3 літери


 • даг
 • дао
 • дах
 • дог
 • маг
 • мао
 • мах
 • мох
 • хам
 • хао

Слова з повторюваних літер "г о х а м д"

 • догода
 • хамада
 • гаага
 • догад
 • хохма
 • магда
 • агама
 • мадам
 • хамам
 • магма
 • магог
 • гамма
 • гама
 • хоха
 • адам
 • мама
 • гага
 • даха
 • дама
 • гомо
 • ада
 • гог