Використовуючи літери с о т т ф к а можна скласти 21 нове слово

Переставляючи задані 7 літер в правильному порядку (с о т т ф к а) вийшло скласти 21 нове слово-анаграму.

Найцікавіші варіанти
статок, софка, татко, кофта

Слова складені з неповторюваних літер "с о т т ф к а"

6 літер


 • статок

5 літер


 • кофта
 • сотка
 • софка
 • татко

4 літери


 • коса
 • софа
 • тако
 • такт
 • тато
 • факс
 • факт
 • фоса

3 літери


 • кат
 • оса
 • ост
 • сак
 • ток
 • фас
 • фок
 • фот

Слова з повторюваних літер "с о т т ф к а"

 • стаккато
 • фотостат
 • фотофакт
 • остаток
 • кокотка
 • косатка
 • скатка
 • токата
 • фосфат
 • кокос
 • коата
 • каток
 • каста
 • каско
 • каска
 • астат
 • какао
 • атака
 • осока
 • коток
 • сакос
 • стокс
 • сосок
 • тафта
 • котко
 • соска
 • сафат
 • отоса
 • фаска
 • кака